Câu hỏi cho chuyên gia

Làm thế nào Jivamukti Yoga hoạt động với ý định

Anna Lunegova, một giáo viên của Jivamukti Yoga, trả lời.

Chuyên gia trả lời

Anna Lunegova

Anna Lunegova, một giáo viên của Jivamukti Yoga.

Trong Jivamukti-yoga có một khái niệm như chủ đề của tháng, được đặt ra bởi những người sáng lập hoặc giáo viên hàng đầu của phương pháp. Mỗi giáo viên của hướng này nghiên cứu, nghiên cứu và khám phá chủ đề và tại mỗi bài học gửi học sinh đến sự hình thành ý định. Đây là một thành phần rất quan trọng của lớp học, vì ý định mang đến sự hiểu biết về những gì chúng ta đang ở đây, hình thành hành động cho cả giáo viên và học sinh. Sự hiện diện đầy đủ trong lớp trở nên hữu hình hơn. Mỗi học viên trong lớp đều có một mục tiêu, vì vậy làm việc với ý định cho phép bạn đưa những mong muốn vào dòng chảy cần thiết cho sự hoàn thành tiếp theo của họ.

Khái niệm "ý định" được định nghĩa là mục đích có ý thức, quyết tâm, ý nghĩa của mong muốn hoặc hành động. Ý định không chỉ là một mong muốn, mà là một hành động hướng tới thực hiện kế hoạch. "Phương pháp Jivamukti-yoga" lấy kiến ​​thức của bản thân qua cơ thể thông qua asana làm cơ sở và không giới hạn ở điều này.

Đối với phương pháp này, điều quan trọng là tích cực tương tác với thế giới. Ví dụ này có thể được sử dụng hoàn toàn mỗi ngày! Ví dụ, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy cố gắng hình thành ý định của bạn cho cả ngày, và chỉ xem các quá trình đang diễn ra.

Ảnh: move_yo_asana / instagram.com